en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


WYDARZENIA /

Jeden dzień z życia miasta | 16.04.2011
Otwarty Konkurs Fotograficzny

1/11


Wyniki konkursu

Jury konkursu „Jeden dzień z życia miasta” 2011 w składzie:
Andrzej Stawiarski, Marcin Staśko oraz Marek Janczyk
przyznało nagrody i wyróżnienia nastę pującym osobom:

NAGRODY:

I Nagroda: 1000 zł
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
Jacek Zwolski

II Nagroda: 600 zł
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
Kupon o wartości 100 zł do wykorzystania w serwisie Artarena.pl
Michał Piotrowski

III Nagroda: Kupon o wartości 500 zł na odbitki (fundator : Foto Expert)
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
Daniel Mazur (1 fotografia)

WYRÓŁ»NIENIA:
Albumy fotograficzne ( fundator: Wydawnictwo „Biały Kruk”), albumy fotograficzne Gazety Wyborczej i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Michał Piech
Damian Szerszeń (4 fotografie)
Jacek Heiza (4 fotografie)
Bartek Sawicki

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
Akcesoria fotograficzne ( fundator: Firma Milso)
Michał Piotrowski

Wśród uczestników plebiscytu publiczności rozlosowano nagrody dla:
Karol Czopek
Zbigniew Czubiński
Tomasz Fok
Stanisława Gacek
Julia Heiza
Helena Łuczak
Michał Mach
Danuta Makowska
Anna Midura
Wojciech Mróz
Andrzej Mysiak
Sabina Nowak
Władysław Osuch
Maria Reiser
Aleksandra Rymanowicz
Marcin Szczepański
Justyna Szuster
Anna Woś
Tadeusz Wójcik
Jan Zając

To już dziesiąta, a wiec jubileuszowa, edycja konkursu fotograficznego „Jeden dzień z życia miasta” organizowanego przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Foto Expert, Wydawnictwo Biały Kruk pod patronatem Radia Kraków, TVP Kraków, Gazety Wyborczej oraz portal Artarena.pl

Zasady konkursu

1. Tematem konkursu jest jeden dzień z życia miasta Krakowa, dzień 16 kwietnia 2011.
2. Za jedną pracę uważa się zdjęcie pojedyncze bądŁº cykl (do 6 fotografii w cyklu)
3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę
4. Zdjęcia należy wykonać w dniu 16 kwietnia 2011 roku na terenie miasta Krakowa
5. Przed rozpoczęciem realizacji zdjęć do konkursu należy sfotografować pierwszą stronę Gazety Wyborczej, wydanie z dnia 16 kwietnia 2011
6. W konkursie biorą udział jedynie zdjęcia wykonane na negatywie kolorowym (135 lub 120), czarnobiałym (135 lub 120) lub na nośniku cyfrowym aparatu cyfrowego. Zdjęcia wykonane na diapozytywach lub innych niż wymienione powyżej materiałach nie będą brały udziału w konkursie.
7. W przypadku wykonywania zdjęć na nośnikach cyfrowych zabrania się jakiejkolwiek ich póŁºniejszej manipulacji w programach graficznych. Niedozwolone jest również usunięcie któregokolwiek z nich. W konkursie mogą wziąć udział jedynie te pliki cyfrowe które podczas fotografowania zostały zapisane w formacie JPG.
8. Naświetlony film (lub filmy) oraz nośniki cyfrowe należy dostarczyć do firmy Foto Expert (Kraków, ul. Karmelicka 13) w godz.16.00 – 24.00 (najpóŁºniej do godziny 24.00), dnia 16 IV 2011.)
9. Tam zostaną wywołane filmy (kolorowe 135/120 w cenie 4,00 zł/film, czarnobiałe 135/120 w cenie 7.00 zł/film) a zdjęcia z nośników cyfrowych zgrane na komputer.
10. Z każdego filmu zostanie wykonany skan (5 zł/film) który będzie można odebrać od godz. 14 w środę 20.04.2011
11. NajpóŁºniej do godz. 18.00 w piątek 22.04.2011 roku każdy z uczestników konkursu powinien dostarczyć do firmy Foto Expert wypełniona kartę uczestnictwa wraz ze wskazaniem nazw plików które zgłasza do konkursu.
12. Wybrane zdjęcia zostaną powiększone do formatu 20x30 (cena jednej odbitki: 5zł). Zgłoszenia zostaną przekazane w ręce jury, składającego się z wybitnych krakowskich fotografików, które oceni prace i przyzna nagrody i wyróżnienia.
13. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej (20-22. V.2011 – Plac Inwalidów), podczas której oglądający drogą głosowania wybiorą cykl zwycięski w kategorii „Głos Publiczności”.
14. Prace nagrodzone i wyróżnione przez jury oraz w Głosie Publiczności zostaną zawieszone w Magistracie podczas Dnia Otwartego Magistratu. Wtedy też zostaną wręczone nagrody.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs na wszystkich polach eksploatacji z podaniem nazwiska autora. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Muzeum Historii Fotografii w Krakowie ze wszystkimi prawami majątkowymi. Pozostałe prace mogą zostać odebrane przez autorów z Muzeum przy ul. Józefitów 16 do 30 VI. 2011. Po tym czasie prace zostaną zutylizowane.
16. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Muzeum oraz ich przetwarzanie do celów związanych z niniejszym konkursem z zachowaniem prawa uczestnika konkursu do wglądu do własnych danych i ich poprawiania.
17. Nagrody:
I miejsce:
1000,00 zł
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
II miejsce:
600,00 zł
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
Kupon o wartośći 100zł do wykorzystania w serwisie Artarena.pl
III miejsce:
500,00 zł (fundator : Foto Expert – kupon o wartości 500,00 na odbitki)
Album fotograficzny (fundator: Wydawnictwo "Biały Kruk")
Album fotograficzny Gazety Wyborczej
Wyróżnienia i Nagroda Publiczności:
Akcesoria fotograficzne ( Firma Milso) – nagroda publiczności
Albumy fotograficzne ( fundator: Wydawnictwo „Biały Kruk”, albumy fotograficzne Gazety Wyborczej i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+