dodaj/usuń
english version
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego
W KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27

e-mail: foto@mhf.krakow.pl

Misja

Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Charakter zbiorów predestynuje MHF do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka gromadzenia zbiorów jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MHF będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.

 


© MHF w Krakowie 2010
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+
design: teren prywatny